HANS KÖCHLER


Home

Site index

Curriculum vitae

Bibliography

Online papers

Online books

Courses

Lectures

Media

Photo Gallery

Extracurricular activities

Links

Contact

Kısa Özgeçmişi

English

Avusturya’da Innsbruck Ünivesitesi Felsefe Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Hans Köchler çaĝımızın önde gelen düşünürlerinden, düzeltilmiş uluslararası hukuk ülküsünün küre çapında yaşama geçirilmesinin ödün vermez eylemcilerinden, özellikle geri bırakılmış ülkeler çıkarlarının başta gelen savunucularındandır. Yaşamı, araştırmaları, yayınları, savaşımları ve bu uğurda salt güce dayalı siyasal hegemonyaya karşı uluslararası örgütlenmede başı çektiğinden ötürü, Avrupa nın ve dünyanin özellikle demokratik çevrelerinde ve kuşkusuz eski deyimiyle Üçüncü Dünya ülkelerinde saygın adı vardır. Yaşam boyu uğraşlarıyla yeni bulgu, bilgi ve yorumların öncüğünü yapmış, başka çağdaş düşünürleri daha eşit ve özgürlükçü bir dünya anlayışı doğrultusunda etkilemiştir. Hukukun üstünlüğüne ve ulus-devletler arasındaki eşitliĝe inandıĝı için, bu yoldaki öncülüğü ve direnişlerinin gelecek kuşaklar için de esin kaynağı olması doğaldır.

18 Ekim 1948’de Avusturya’nın Tyrol bölgesinde Schwaz kentinde doğmuş olan Prof. Köchler Innsbruck Üniversitesinden Felsefe doktoru diplomasını en yüksek dereceyle aldıktan sonra, 1982’de  Siyasal Felsefe ve Felsefi Antropoloji ağırlıklı olmak üzere, Felsefe Profesörü ünvanını kazandı. 1971’den bu yana Bilimler ve Siyast Kümesi ve 1990’dan beri de Felsefe Bölümü Başkanıdır. 2006  yılında da, Felsefe  Uluslararası Akademisi Yaşam Boyu Üyesidir.

Birleşmiş Milletler’e danışmanlık konumuyla bağlı olan ve tüm anakaralara yayılmış yetmiş ülkede üyeleri bulunan Uluslararası ilerleme Örgütü’nün (International Progress Organization) 1972’de kurucusu ve başkanı oldu. Avrupa Birliği çerçevesinde “Euro Bölgeleri” kavramının ilk adımı olan Alpler bölgesi çalışma kümesini (Euregio Alpina) 1973’de oluşturdu ve yöneticiliĝini yaptı. 1970’lerden sonra, uluslararası “olay bilim” (fenomenoloji) akımının yaşam ve dünya bağlantısına eğilen birçok toplantısına önayak oldu. 1988’den günümüze Filistin İnsan Hakları Kuruluşunun Uluslararası Komitesini yürütmektedir. Aynı yil, sıradan yurttaşların yakınmalarını ele almakla görevli Avrupa Ombudsman Enstitüsünü kurmuştur. 1991-2004 arasında Cemahir Kültür ve Felsefe Derneği Başkan yardımcıliğını yaptı. Malaya Üniversitesine bağlı Uygarlıklararası Diyalog Merkezi Uluslararası Danışmanıdır. 1997-2004 yıllarında Hakça Dünya Uluslararası Akımının Avusturya Başkanlıĝını yapmıştır. 2006’da Danimarka kökenli Uygarlıkların Yan Yana Yaşaması Danışmanlığına ve Moskova ile Viyana’da üslenen Uygarlıklar arası Diyalog Dünya Kamu Forumuna seçilmiştir. Avrupa Birligi’nin desteklediği Uluslar Ötesi Demokrasi Araştırma Ağında ve Demokratik Yurttaşlık Uzmanlar Kümesinde görev almıştır. Amerika’da kurulmuş olan Dengeli Demokrasi Merkezinde 2002’ye değin danışmanlık yürütmüştür. 2003’den günümüze de, Demokratik Birleşmiş Milletler için Kurul’da danışmandır.

Prof. Köchler’in özgün ve çok sayıda kitap, yazanak ve bilimsel makalesi vardır. Olay bilim, varoluşçu felsefe, antropoloji, insan hakları, hukuk felsefesi, uluslararası hukuk kuramı, uluslararasi ceza hukuku. Birleşmiş milletler’in reformu, demokrasi kuramı ve benzeri konuların sorunlarına eğilen yayınları bu alanlarda yenilikler arayan ve bulan bilimsel katkılardır. Yirmi dokuz kitabın yazarıdır, 37 kitabın editörüdür, 243 yazanağa ve bilimsel makaleye imza atmıştır, 45 kitap değerlendirmesi yapmıştır, kendine ilişkin altı kitap yayınlanmıştır. Kamuya açık olarak yaptığı konuşmaların 235’i yayınlanmıştır. Onunla yapılan 90 konuşma basılmıştır. Onun öncülüğünde 37 uluslararası toplantıda yer almıştır. Yazdıkları biçok yabancı ülkede, bu arada on bir dilde basılmış, bir kitabı Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıca, Viyana’da Uluslararası İlişkiler Çalışmaları kitap dizesinin editörüdür.

Yayınladıĝı kitaplar arasında şu başlıklar ilk usa vuranlardandır: Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı?; Modern Güç Siyaseti Çerçevesinde İnsancıl Müdahale; Demokrasiye Açılan Yeni Yollar; Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunda Oylama Yontemi; Felsefe - Hukuk - Siyaset; Olay Bilimsel Gerçekçilik; Martin Heidegger’in Düşüncesinde Kuşkuculuk ve Toplumsal Eleştiri ... Editörlüğünü yaptıĝı kitaplar arasında en önemlileri şunlardir: Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı; Asya’da ve Dünyada İnsan ve Halklar Hakları; Aktarım Tıbbı ve Kişisel Kimlik; Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Demokrasi; Terörizm ve Ulusal Kurtuluş; Temsili Demokrasinin Bunalımı ...

Prof. Köchler demokrasi, insan hakları, terörizm ve çatışmaların çözümlenmesi konularında önemli uluslararası bilimsel toplantıların düzenlenmesine önayak olmuştur. Bunların içinde daha demokratik bir Birleşmiş Milletler, Filistin hakları ve hukukun üstünlüĝü gibi konular yer almaktadır. 2002’de Filipinler’de yüce mahkeme’de yüzüncü yıl konuşmasını ve uygarlıkların karşılıklı saygısına dayalı olarak dünya duzeninin geleceği üstüne Mindanao Devlet Üniversitesinin kuruluş günü konuşmasını yapmıştır. Uluslararası ilişlerde demokrasinin gelişmesine ve Birleşmiş Milletler’in reformu konularında yaptığı katkılar sürecince birçok kamu ileri geleniyle yakın çalışmalar yapmıştır.

Örneğin, nükleer savaş olasılığına karşı Nobel Barış Ödülü sahibi (eski Irlanda Dışişleri Bakanı) Seán MacBride, Lockerbie olayında gerçeklerin bulunması için B.M. Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından Hollandada yapılan Lockerbie mahkemesinde uluslararası gözlemci olarak görevlendirilmesi, uygarlıklar arası hoşgörü çabalarında Senegal’in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Léopold Sédar Senghor, Müslüman ve Hıristiyan dünyalarının birbirini daha iyi anlamaları için Ürdün Veliahtı Prens Hassan ve Viyana Kardinali Franz König, savaş tutsaklarının değiş-tokuşunda Sudan devlet Başkanı Abdurrahman Sowar el-Dahab, uluslararası barış çerçevesinde Hindistan Cumhurbaşkanı Gyani Zail Singh ve hukuk konularında Filipinler Yüce Mahkemesi Başyargıcı Hilario G. David ile yakın işbirliği olmuştur.

Prof. Köchler kendi ülkesi dışında ödüllere layık görülmüş, örneğin Cenevre Uluslararası Barış Bürosunca “Onursal Madalya” ve Hindistan’da Uluslarası Birlik Merkezince “Küresel Hoşgörü Öncüsü” ünvanı verilmiş, Filipinler’de adına Felsefe Derneği ve Uygarlıklar Diyaloğu Merkezi adlı iki kuruluş oluşturulmuştur.

Prof. Hans Köchler’in Türkiye ile de bağlantıları olmuştur. Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı? başlıklı 668 sayfalık kendi alanında ve uluslararası düzeyde eşsiz olan kitabı ĺstanbul’da Alkım Yayınevinde basılmıştır. ĺstanbul, Bilgi ve Osmangazi Üniversitelerindeki konuşmaları kitap içinde ya da ayrı olarak yayınlanmıştır. Evrimci bilgi kuramına eleştirel bakışı ve Heidegger’in ontolojisinde suje kavramı üstüne iki felsefe denemesi ülkemizde Felsefe Dünyası ve Felsefe Arhivi dergilerinde basılmıştır. “Birleşmiş Milletler’in Yaptırım Siyaseti ve Uluslararası Hukuk” başlıklı uzun ingilizce bilimsel araştırması (yabancı dillerde çıkan) Uluslararası İlişkiler Türk Yıllığı’nda görülmektedir.