دانشمند بزرگ مسيحي و افشاي اشتباهات فاحش سخنان جنجالي پاپ

اصطلاح «جنگ مقدس» كه پاپ آنقدر بر آن تأكيد داشت، واژه‌اي اسلامي نيست. ترجمه «جهاد» به جنگ مقدس، كاملا گمراه‌كننده است. از نظر ادبي، جنگ مقدس، ترجمه واژه لاتين «bellum sanctum» است كه در قرون وسطي براي جنگ مسيحيان عليه اعراب از آن استفاده مي‌شد. اين واژه سال‌ها جزئي از دكترين كليساي كاتوليك بوده است.