Adaletin intikam mı ey küresel dünya?

03.07.2005

Dünya çapında felsefe ve hukuk alanında ünlü bir araştırmacı olan Prof. Dr. Hans Köchler'in kapsamlı inceleme kitabı, küresel adalet mi, küresel intikam mı ikilemi üzerinde yorumları ve eleştirileri barındırıyor.

Kitap, gelişmekte olan evrensel yargı kavramı, uluslararası insancıl hukukun öğretiye ilişkin yönleri ve hukuk kuramının uluslararası terörizm sorununa bir çözüm bulmakta karşılaştığı güçlüklere karşı çözümleri de içeriyor. Eser, uluslararası ceza hukuku ve insancıl hukuk normlarının BM'nin uluslararası ilişkileri düzenleyen evrensel çabaları çerçevesinde ele alınıyor.